חדשות טובות – שכר המינימום עולה, ימי חופשה נוספים ועדכון הפרשות לפנסיה

העלאת שכר מינימום 1. העלאת שכר המינימום החל מחודש יולי 2016 – שכר המינימום לשעה הוא 25.94 ₪. שכר המינימום ליום לעובד המועסק 5 ימים בשבוע – 222.69 ₪ שכר המינימום ליום לעובד המועסק 6 ימים בשבוע – 193 ₪ המינימום החודשי הוא 4,825 ₪ שינויים בחוק החופשה השנתית 2.…

קרא עוד

מילון מושגים ביחסי עבודה – הגדרות, תנאים, חובות וזכויות

ערך: שמואל משה מילון מושגים ביחסי עבודה השלם אובדן כושר עבודה מצב בו עובד אינו מסוגל להמשיך ולעבוד עקב תאונה או מחלה. פיצוי כספי למצב זה בא באמצעות קיצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי, מקרן פנסיה מקיפה או תקציבית, מביטוחים שונים, לרבות מביטוח מפני אבדן כושר עבודה. אובליגטורי, הוראות בהסכם…

קרא עוד

פיצויי פיטורים וגם "פיצויי התפטרות"?

כלל ידוע הוא שפיצויי פיטורים משולמים לעובד שפוטר או שתקופת העסקתו אשר נקבעה מראש הסתיימה (למשל גמר תקופת חוזה), ובלבד שעבד ברציפות לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. פיצויי פיטורים משולמים גם במקרה של סגירת עסק/מפעל, במקרה של מות העובד (התשלום ליורשים החוקיים), לעובד עונתי שעבד שתי…

קרא עוד

מעשה בגישור: הימנעות סכסוך משפחתי

בשנת 2009, יוסי החל בפיתוח חברה להדברה ירוקה ביחד עם שותף. כעבור שנתיים עם התרחבות פעילות החברה, יוסי פנה לאחיו איתן להשתתף בהפעלה החברה. החברה פעלה בעיקר בצפון הארץ, תוך אספקת מוצרים מיוחדים, כעשרה מוצרים שהניבו מתחי רווחים גבוהים. איתן נכנס לפעילות כאמור, נוספו מוצרים חדשים אך כאלה שהרווחיות עליהם…

קרא עוד